Selecteer een pagina

Versterking van het uitgaansgebied
Het ontwerp van de nieuwe bioscoop vergroot de kwaliteit van het uitgaansgebied in
het historisch centrum van Leeuwarden. Het gebouw ligt tussen stadsschouwburg
De Harmonie en het Paleis van Justitie. Tezamen vormen ze een strook met bijzondere
culturele gebouwen, die gecompleteerd wordt door het Fries Museum. Alle gebouwen
in deze zone hebben een eigen, sterke vormgeving en identiteit. Het bestemmingsplan
voorzag voor de bioscoop ook in een gebouw met een sterke eigen identiteit. Die
ambitie bestond ook bij de opdrachtgever, Pathé Theatres B.V.

Illusie en associatie
Het ontwerp van de nieuwe bioscoop is gemaakt door WAM architecten in
samenwerking met EUP design. Traditioneel is het historisch centrum van Leeuwarden
opgebouwd uit oranjerode baksteen. Het gebouw voegt zich naar de morfologie van
de stad en de traditie van het gebruik van de oranjerode baksteen, maar onderscheidt
zich door de vorm en de associaties die het oproept. Het kent verschillende gedaantes,
uitgevoerd in één materiaal: die oranjerode baksteen. Aan het Zaailand toont het
gebouw zich als een strak, rechthoekig en gesloten volume, dat in de zijgevels in een
geleidelijke beweging overgaat in vloeiende, barokke vormen. Aan het Ruiterskwartier
opent het gebouw zich en toont het zich als twee volumes op gelede poten. Waar de
twee volumes elkaar net niet raken, opent het gebouw zich over de volle hoogte. Daar
bevindt zich de entree, die de bezoekers uitnodigt om naar binnen te gaan. De gevel is
uitgevoerd in reliëfmetselwerk, als ware het een geschubde huid.
Over het ontwerp zegt architect Wilfried van Winden: ‘Het gebouw is een
introductie op de illusoire wereld van film. In de illusie reiken film en architectuur
elkaar de hand. Het gebouw toont zich in verschillende gedaanten door zijn mengeling
van abstracte en figuratieve architectuur. Aan het Ruiterskwartier roepen de
geschubde, zwierige volumes op de gelede poten associaties op met dierlijke lichamen.’

fotografie: Gerard van Beek
© WAM architecten i.s.m. EUP-design